به رنگ معجز عیسی(غزل)
ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۸  کلمات کلیدی: غزل ، شعر امروز ، غزل معاصر ، ادبیات

 

 ((به رنگ معجز عیسى))           

ستاره شو که بتابی وَ ابر شو که ببارى

براین سکوتِ سیاهى براین کویر غبارى

چنان فروغ محبّت بتاب همره مهتاب

مباش ظلمت دلگیر در سکوت صحارى

مباش دیوِ سیاهى مباش باطل ِواهى

تو اى زلال معانى تو اى حقیقت جارى

تو را سرشته اهوراى ِعشق، آبى و عالى

به رنگ معجز عیسى به اعتقاد حوارى

گرفت ظلمت شب جاى در سیاهى مویت

وَصبح باز درخشید از نگاه تو آرى

به رنگِ عشق سرودم نگاه نرگسى ات را

به سردْ فصل ِ جدایى چو "عندلیب" بهارى