آیه ی معراج ( در نعت پیامبر گرامی اسلام)
ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢۸  کلمات کلیدی: نعت پیامبر اسلام(ض) ، هفده ربیع الاول ، شعر معاصر ، دوبیتی محلی

با شاد باش زادروز خجسته ی پیامبر رحمت حضرت محمدبن عبدالله(ص)

آیه ی معراج                

ای گذرِ آب در نگاه تو جاری

چشمه ی مهتاب در نگاه تو جاری

منظر چشمت قرارْخانه یِ خورشید

طلعتِ شبتاب در نگاه تو جاری

چشمه ی چشمِ تمامِ وسعت دریا

بی دل و بی تاب در نگاه تو جاری

موی تو حَبل المتینِ همّت عشّاق

وحدتِ احباب در نگاه تو جاری

آیه ی معراج نقشِ صفحه ی قلبت

سوره ی احزاب در نگاه تو جاری

چشم تو از باده ی محبّت ، سرشار

سُکرِ می ناب در نگاه تو جاری

خشم تو فریاد خشم قادر قهّار

رحمتِ وهّاب در نگاه تو جاری

هم نظرت رُستگاهِ صبحِ بشارت

هم شبِ ارعاب در نگاه تو جاری

خُلقِ خلیقت شگفتْ قصّه ی خلقت

عالمی اعجاب در نگاه تو جاری

فتحِ معمّایِ ناگشوده یِ هر در

فاتحِ ابواب ! در نگاه تو جاری

مسجدِ جان با شکوهِ چشمِ تو هم شأن

رتبتِ محراب در نگاه تو جاری

قطبِ مسلمانی از نگاه تو بر جای

شوکتِ اقطاب در نگاهِ تو جاری

خانه یِ چشمت ادبْ سرایِ معانی

هرچه که آداب در نگاه تو جاری

زهره یِ زهرا در آسمانِ نگاهت

چون گلِ مهتاب در نگاه تو جاری

شعرِشکوهِ شکوفه زارِ طراوت

تازه و شاداب در نگاه تو جاری

دشتِ عطش را به فیض عاطفه دریاب

ای گذرِ آب در نگاه تو جاری

 

واین هم یک دوبیتی محلی به گویش مردم بیرجند تقدیم به شیفتگان رسالت محمدی(ًص)

 

تاج لولاک..

تو شاه قصر افلاکی گل مو

سزای ِ تاجِ"لولاکی" گلِ مو

"لعمرک" فرشِ تو رْ وَرْ عرش ْ بُرده

تو حیف از عاْلَمِ خاکی گلِ مو

آوانگاشته ی  "تاج لولاک"

To šâhe qasre aflaki gole mo

Sezâye  tâje lowlâki gole mo

Leamrok  farše tor var ārš borde

To hayfaz ālame xâki gole mo

ترجمه به فارسی معیار

گل من ! تو پادشاه قصر افلاک هستی

سزاوار تاج" لولاک لما خلقت الافلاکی "

آیه ی" لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون "مقامت را به عرش رسانده

تو از این عالم خاکی حیفی