شعر محلی بیرجندی" عروس تعریفی 2"

  «عروس‌ تعریفی‌ (2)» هِشْکَه‌ توی‌ِ شَاْرْ اِمرو قدرِما نِمِاْدُاْنه‌ گَنده‌ی‌ِ به‌ جُاْن‌ِ تو اَویُاْن‌ِ درِ خُاْنه‌ وَر چِنگ‌ِ دماغ‌ِ خُوْ ما رَ اَاْوِزُ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 283 بازدید
دی 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
9 پست
غزل_امروز
11 پست
شعرمعاصر
5 پست
چارپاره
1 پست
شعر_امروز
12 پست
بند_دره
1 پست
شعر_معاصر
21 پست
شعر_سپید
8 پست
عاشقانه
16 پست
طرح
1 پست
چارانه
1 پست
شعر_آزاد
5 پست
روزپدر
1 پست
مترسک
1 پست
غزلک
1 پست
شعر_بهار
2 پست
غزل
8 پست
شعر_خبری
1 پست
رباعی
2 پست
سپید
1 پست
وزن_دوری
3 پست
ایثارکو
1 پست
شعر_محلی
1 پست
شعرآیینی
1 پست
انتظار
1 پست
استغاثه
1 پست
مهر_مادر
1 پست
شعر
1 پست
ادبیات
2 پست
دعا
1 پست
رمضان
1 پست
نیایش
1 پست
خاطره
1 پست
شعرامروز
1 پست
غزل_محلی
1 پست
روز_زن
1 پست
که_ملوچ؟
1 پست
قصیده
1 پست
x
1 پست
بهار
1 پست
عیدمعلم
1 پست
عشق
1 پست