دعوت به شرکت در جلسات ادبی و محافل شاعرانه

با سلام وآرزوی توفیق برای تمامی خادمان بی توقع فرهنگ و ادب پارسی به آگاهی شاعران، ادب دوستان و فرهیختگان گرامی می رساند:  جلسات هفتگی شاهنامه خوانی باحضور استاد فرزانه وفردوسی شناس عالی قدر جناب استاد دکترراشد محصل دریک شنبه ها ساعت17تا19 ومحافل هفتگی شعرخوانی ونقدبا شرکت شاعران وکارشناسان ادبی سه شنبه هاساعت18تا20 در محل کتابخانه ی گرو ه های آموزشی ناحیه ی۶ آموزش و پرورش مشهد تداوم دارد زمان تشکیل جلسات هفتگی "حافظ شناسی "، مثنوی خوانی و تحلیل "تاریخ بیهقی"در صورت توفیق به برگزاری  متعاقبا" اعلام خواهدشد.

جلسه ی هفتگی شاهنامه خوانی یک شنبه٢/٨/٨٩ گروه ادبیات فارسی ناحیه۶

/ 0 نظر / 32 بازدید