دو رباعی( آینه شکسنه-خوب مباش) , به رنگ معجز عیسی(غزل)

 (( آینه ی شکسته))

غم را ز قلوب خسته باید پرسید       

حق را ز زبان بسته باید پرسید

احوال شکست این دل غمگین را

از آینه ی شکسته باید پرسید

  ((خوب مباش))

خواهی نشوی شکار مطلوب مباش

در چشم زمانه خوب ومرغوب مباش

خوبان همه سرنوشت شان طوفانی ست

از من تو اگر می شنوی خوب مباش

   ((به رنگ معجز عیسى))          

ستاره شو که بتابی وَ ابر شو که ببارى

براین سکوتِ سیاهى براین کویر غبارى

چنان فروغ محبّت بتاب همره مهتاب

مباش ظلمت دلگیر در سکوت صحارى

مباش دیوِ سیاهى مباش باطل ِواهى

تو اى زلال معانى تو اى حقیقت جارى

تو را سرشته اهوراى ِعشق، آبى و عالى

به رنگ معجز عیسى به اعتقاد حوارى

گرفت ظلمت شب جاى در سیاهى مویت

وَصبح باز درخشید از نگاه تو آرى

به رنگِ عشق سرودم نگاه نرگسى ات را

به سردْ فصل ِ جدایى چو "عندلیب" بهارى

                  

/ 2 نظر / 36 بازدید
رضا نقوی پاکباز

بسیا عالی شما افتخار خراسان جنوبی هستید (بی تعارف )

آتین

سلام خیلی جذاب و جالب بود.