شعر های طنز پیامکی

((شعر های پیامکی))         سعید عندلیب

بسیار نه اندکی دلم را خوش کن

حتی شده زورکی دلم را خوش کن

تک زنگی اگر نمی زنی حدّ اقل

گاهی به پیامکی دلم را خوش کن

     

پیوسته نگاه تو بهاری بادا

جوبار پیامک تو جاری بادا

در دفتر جیب نازنینت ای دوست

یک بانک حساب اعتباری بادا

 

دل، یار به ما نمی سپارد گویا

تیرِ نگهش نمی شکارد گویا

دیری ست پیامکی نداده ست به ما

ایرانسل او شارژ ندارد گویا

 

گر بار و بر حیات خوردی ،بردی

سرپنجه به حلق غم فشردی بردی

می بازی اگر عیش به فردا فکنی

امروز اگر حالشو بردی ، بردی

 

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
جمشید مسافر

استاد شعر بیرجندی "خانم اروپائی شده ماشین مدل پائی شده ....رارا در وبلاگ بگذارید .یا علی