# سعیدعندلیب

شعر محلی بیرجندی" عروس تعریفی 2"

  «عروس‌ تعریفی‌ (2)» هِشْکَه‌ توی‌ِ شَاْرْ اِمرو قدرِما نِمِاْدُاْنه‌ گَنده‌ی‌ِ به‌ جُاْن‌ِ تو اَویُاْن‌ِ درِ خُاْنه‌ وَر چِنگ‌ِ دماغ‌ِ خُوْ ما رَ اَاْوِزُ ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 67 بازدید

مثل رنگین کمان یکرنگی (قطعه ی غنایی)

         ((مثل رنگین کمان یکرنگی))              سید سعیدعندلیب   مثل گل های زرد پاییزی ، مثل آلاله های وحشی دشت            بال بر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 15 بازدید

"قفدست از سفوف محبت"مواد وعناصر فرهنگ عامه درشعرهای محلی

                                                                                                               «  سیـدسعید عنـدلیـب کارشناس ارشد ادبیات فارسی  »                             «  مقیاس ها و شاخص ها»   واحد شمارش یا وزن کلمه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید