# عاشقانه

باغ اطلسی (غزل )

                           (( باغ اطلسی ))                                  سیدسعیدعندلیب   وقـتـی سـتـاره سـر زنـد از آسمـان شـب  یـــاد تــو را بـه بـسـتـر مـهـتـاب مـی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 9 بازدید

دو غزل (تبسم خورشید،غزلْ مرثیه)

         ((تبسّم خورشید))                      سید سعید عندلیب دمید مثل شقایق  زدشت احساسم که سرخ گشت و بهاری مشام انفاسم و روی باور شعرم به عطر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید